Wypożyczanie na umowę

O co w tym chodzi?

Leasing jest umową zawieraną między leasingodawcą a leasingobiorcą, która jest regulowana przez Kodeks cywilny. Polega ona na tym, że leasingodawca udostępnia jakiś środek trwały na ściśle określonych warunkach, takich jak: czas trwania, warunki korzystania oraz wysokość rat leasingowych. Leasing jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród właścicieli firm. Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny (znacznie bardziej popularny) i leasing finansowy.

Leasing finansowy

Jest to sfinansowanie środka trwałego przez leasingodawcę na warunkach określonych w umowie. Można go porównać do dostawy towarów, gdyż podatek VAT nalicza się z góry i od razu opłaca całość za okres umowy. Cechą, która charakteryzuje leasing finansowy jest, uwarunkowana w umowie, jest to, że samodzielnie amortyzuje on środek trwały, który otrzymał w leasing oraz to, że musi w trakcie trwania umowy zamortyzować całość leasingowanego przedmiotu. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się natomiast odpisy amortyzacyjne i odsetkową część rat leasingowych. Po zakończonej umowie, środek trwały trafia w pełni w ręce przedsiębiorcy bez dodatkowych opłat.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny różni się od finansowego tym, że środek trwały nie przechodzi do majątku leasingodawcy (nie dokonuje on osobiście odpisów amortyzacyjnych). Podatek VAT jest naliczany z każdej raty, co sprawia, że leasing operacyjny jest korzystniejszy niż finansowy. Umowa między leasingodawcą a leasingobiorcą jest zawierana na krótszy czas niż w innych przypadkach. Leasing operacyjny jest najchętniej wybieraną opcją. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się całość rat a więc część kapitałową i odsetkową oraz opłatę wstępną. W trakcie umowy trzeba zamortyzować minimum czterdzieści procent wartości środka trwałego (w zależności ile ustali się w umowie). Po zakończeniu umowy można wykupić leasingowany przedmiot.

Leasing zwrotny i konsumencki

Z leasingiem zwrotnym mamy do czynienia, gdy firmie brakuje funduszy, a posiada kapitał trwały. Zawiera się wtedy umowę leasingową, w której środki trwałe zamienia się za pieniądze. leasingLeasing konsumencki jest stosowany dla osób, które nie prowadzą własnej działalności. Leasingodawca podpisuje umowę z leasingobiorcą, który zobowiązuje się na wpłacanie comiesięcznych rat za dane dobro

1 komentarz

  1. Tekst dobrze porządkuje podstawowe pojęcia dotyczące leasingu.

    Warto może jeszcze dodać, że w leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć zarówno opłatę wstępną jak i poszczególne raty leasingowe (oprócz ceny wykupu), co sprawia że jest on popularną formą mini-optymalizacji podatkowej.

    Leasing finansowy natomiast w aspekcie podatkowym nie różni się zasadniczo od sytuacji, kiedy zakup przedmiotu sfinansowalibyśmy w kredycie – do kosztów podatkowych zaliczymy odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty leasingowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fourteen − one =